Kushtet e Shërbimit

1. Kushtet

Duke hyrë në faqen e internetit në https://tiktokfreeboost.com/, ju jeni duke rënë dakord të jenë të lidhura nga këto kushtet e shërbimit, të gjitha ligjet e aplikueshme dhe rregulloret, dhe pajtohem se ju jeni përgjegjës për përputhje me ligjet e aplikueshme lokale. Nëse ju nuk pajtoheni me ndonjë nga këto kushte, ju janë të ndaluara nga përdorur ose hyrë në këtë faqe. Materialet që gjenden në këtë faqe janë të mbrojtura nga copyright fuqi dhe ligjit markën.

2. Përdorimi License

 1. Leja është dhënë që përkohësisht të shkarkuar një kopje të materialeve (informacioni ose software) në faqen e internetit TikTokFreeBoost.com për personal, jo-komerciale shikimin tranzitore vetëm. Kjo është dhënia e licencës, jo transferimi i titullit, dhe sipas kësaj licence ju nuk mund të:
  1. modifikojë ose kopje të materialeve;
  2. përdorim materiale për ndonjë qëllim komercial, ose për ndonjë shfaqje publike (tregtar ose jo-tregtar);
  3. përpjekje për të decompile ose kundërt inxhinier ndonjë softuer përmbajtura në TikTokFreeBoost.com e internetit;
  4. hequr çdo e autorit ose shenimet tjera të pronarit nga materiale; ose
  5. transferimin e materialeve të një personi tjetër ose “pasqyrë” materialet në ndonjë server tjetër.
 2. Kjo licencë do të përfundojë automatikisht nëse ju shkelin ndonjë nga këto kufizime dhe mund të ndërpritet nga TikTokFreeBoost.com në çdo kohë. Me ndërprerjen shikimin tuaj të këtyre materialeve ose me përfundimin e kësaj licence, ju duhet të shkatërrojë çdo materialet e shkarkuar në posedim tuaj nëse në format elektronike apo të shtypura.

3. mohim

 1. Materialet në TikTokFreeBoost.com së internetit janë dhënë në një "siç është’ bazë. TikTokFreeBoost.com bën asnjë garanci, shprehur ose të nënkuptuar, dhe poshtë me anë të kësaj dhe mohon të gjitha garancitë e tjera, duke përfshirë, pa kufizim, garancitë e nënkuptuara ose kushtet të tregtimit, palestër për një qëllim të veçantë, ose jo-shkelje të pronës intelektuale ose shkelje të tjera të të drejtave të.
 2. Me tutje, TikTokFreeBoost.com nuk garanton ose të bëjë ndonjë përfaqësime lidhje me saktësinë, rezultatet e mundshme, ose besueshmërinë e përdorimit të materialeve në faqen e saj ose ndryshe në lidhje me materiale të tilla ose në ndonjë faqet e lidhura me këtë faqe.

4. kufizimet

Në asnjë rast TikTokFreeBoost.com ose furnizuesit e tij do të jetë përgjegjës për asnjë dëmtim (duke përfshirë, pa kufizim, dëmet për humbjen e të dhënave ose të fitimit, ose për shkak të ndërprerjes të biznesit) që dalin nga përdorimi ose paaftësia për të përdorur materialet në faqen e internetit TikTokFreeBoost.com-së, edhe në qoftë se TikTokFreeBoost.com ose një përfaqësues i autorizuar TikTokFreeBoost.com është njoftuar me gojë ose me shkrim për mundësinë e dëmtimit të tillë. Për shkak se disa juridiksione nuk lejojnë kufizime mbi garancive të nënkuptuara, ose kufizimet e përgjegjësisë për dëmet apo rastësishëm, Këto kufizime nuk mund të zbatohet për ju.

5. Saktësi e materialeve

Materialet që shfaqen në faqen e internetit TikTokFreeBoost.com do të mund të përfshijnë teknike, tipografik, ose gabime fotografike. TikTokFreeBoost.com nuk garanton se asnjë nga materialet në faqen e saj janë të sakta, plotë ose aktuale. TikTokFreeBoost.com mund të bëjë ndryshime në materialet e përmbajtura në faqen e saj në çdo kohë pa njoftim. Megjithatë TikTokFreeBoost.com nuk ka bërë ndonjë angazhim për të rinovuar materiale.

6. Lidhjet

TikTokFreeBoost.com nuk e ka shqyrtuar të gjitha faqet e lidhura me faqen e saj dhe nuk është përgjegjës për përmbajtjen e çdo faqe të tilla të lidhura. Përfshirja e ndonjë lidhje nuk nënkupton miratimin nga TikTokFreeBoost.com e faqes. Përdorimi i çdo faqe interneti të tilla të lidhura është në rrezik vetë përdoruesit.

7. modifikim

TikTokFreeBoost.com mund të rishikojë këto kushtet e shërbimit për faqen e saj në çdo kohë pa njoftim. Duke përdorur këtë faqe ju jeni duke rënë dakord për t'u lidhur me versionin e pastaj aktual të këtyre Kushteve të Shërbimit.