Servicevoorwaarden

1. Voorwaarden

Door de website te bezoeken op https://tiktokfreeboost.com/, u gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en ga ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, het is u verboden deze site te gebruiken of te openen. Het materiaal op deze website wordt beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.

2. Gebruik licentie

 1. Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal te downloaden (informatie of software) op TikTokFreeBoost.com's website voor persoonlijk gebruik, alleen niet-commerciële tijdelijke weergave. Dit is de verlening van een vergunning, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u dat niet:
  1. wijzig of kopieer de materialen;
  2. gebruik de materialen voor commerciële doeleinden, of voor elke openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  3. proberen om software op de website van TikTokFreeBoost.com te decompileren of reverse-engineeren;
  4. verwijder eventuele copyright- of andere eigendomsvermeldingen van de materialen; of
  5. het materiaal overdragen aan een andere persoon of “spiegel” de materialen op een andere server.
 2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door TikTokFreeBoost.com worden beëindigd.. Bij beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, u moet al het gedownloade materiaal dat u in uw bezit heeft, in elektronische of gedrukte vorm, vernietigen.

3. Disclaimer

 1. Het materiaal op de website van TikTokFreeBoost.com wordt geleverd op een ‘as is’ basis. TikTokFreeBoost.com geeft geen garanties, uitgedrukt of geïmpliceerd, en wijst hierbij alle andere garanties af, inclusief, zonder limiet, geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schending van intellectuele eigendom of andere schending van rechten.
 2. Verder, TikTokFreeBoost.com geeft geen garantie of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten, of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen of op enige sites die aan deze site zijn gelinkt.

4. Beperkingen

TikTokFreeBoost.com of zijn leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief, zonder limiet, schade wegens verlies van gegevens of winst, of vanwege bedrijfsonderbreking) voortkomend uit het gebruik of de onmogelijkheid om de materialen op de website van TikTokFreeBoost.com te gebruiken, zelfs als TikTokFreeBoost.com of een door TikTokFreeBoost.com geautoriseerde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden beperkingen op impliciete garanties niet toestaan, of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, deze beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

5. Nauwkeurigheid van materialen

Het materiaal dat op de website van TikTokFreeBoost.com verschijnt, kan technisch zijn, typografisch, of fotografische fouten. TikTokFreeBoost.com garandeert niet dat de materialen op haar website accuraat zijn, compleet of actueel. TikTokFreeBoost.com kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. TikTokFreeBoost.com verplicht zich echter niet om de materialen bij te werken.

6. Links

TikTokFreeBoost.com heeft niet alle sites die aan haar website zijn gelinkt, beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link impliceert niet dat TikTokFreeBoost.com de site goedkeurt. Het gebruik van een dergelijke gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen

TikTokFreeBoost.com kan deze servicevoorwaarden voor zijn website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze servicevoorwaarden.